Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | LETTERS IN A BOTTLE (23)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Lê Vĩnh Tài, the translator, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

LETTERS IN A BOTTLE

(to the poet)

On the isle 

sitting by I

numbering each grain of sand

across the sea my muse

wrinkled smiling bemused

forgotten youth 

Have you ever seen anything more beautiful?

gosh…

snap! I didn’t know I couldn’t!

(a hand caught in the cookie jar)

11.2019


CHỮ Ở TRONG CHAI

(gửi các nhà thơ)

trên cù lao trơ trọi 

tôi ngồi bên tôi

đánh số từng hạt cát

phía bên kia biển, nàng thơ của tôi

nhăn nhó mỉm cười 

– bạn mất cả đời để ngạc nhiên

để mơ điều tốt đẹp?

trời ơi…

tôi búng chóc ngón tay vì biết mình không thể

ngón tay tôi còn kẹt trong một cái cổ chai…

August 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | LETTERS IN A BOTTLE (23)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s