Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm| CONFESSION OF AN ADDICT (30)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, interpretation by Lê Vĩnh Tài.

CONFESSION OF AN ADDICT

My name is M, I’m .. years old, and I’m an addict.

I don’t know how to stop, I’ve tried going cold turkey, but through the fight, I’ve discovered a talent as a conjurer of instant excuses:

– it’s good for the soul
– it’s nourishment for the mind
– it’s an exercise for the grey matter
– it’s the door to another world
– it’s shall allow me to see things
– …

It gives me a considerable high beyond the coma of ecstasy. (la petit mort)

I am an addict.

Thanks for listening.

January 8, 2020

_____

Dịch thơ 🙂

Tên tôi là M (Mai, Mốt, Một…)
tôi 49 tuổi và tôi đã phát hiện ra tôi một dịch giả tài năng, tôi dịch mọi thứ gần như tức thời, hông cần chờ đến ngày mai:

– nó rất tốt cho tâm hồn
– nó nuôi dưỡng cho tâm trí
– đó là một bài tập cho chất xám
– đó là cánh cửa đến một thế giới khác
– nó sẽ cho phép tôi nhìn thấy hết mọi thứ

Nó mang lại cho tôi một sự hôn mê còn hơn thuốc lắc.

Tôi là một người nghiện

Cảm ơn vì đã lắng nghe.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s