Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | sails – cánh buồm (14)

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Love sent via the wind
flying forever
across the seas
tumultuous
beyond half a lifetime
the gnawing
sails

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Night holding your hand, love

lured into a cold home

draping sadness

on the hangers of time

Desiccated eyes

once, once a year

falls a glowing tear

down the lines of the decaying day of separation

into am aching exclamation mark

a heap

Demons fangs baring 

a sheath draping

red bleeding

into the human soul breathing

year-round

a chorus of blinding deceit

Love sent via the wind

flying forever 

across the seas

tumultuous

beyond half a lifetime

the gnawing

sails

_____

Đêm nắm lấy bàn tay em

dìu vào căn nhà lạnh 

treo đầy những nỗi buồn

trên móc áo thời gian

Đôi mắt khô khốc

mỗi năm một lần

nhỏ một giọt lệ lân tinh

xuống lằn vạch mốc ngày tách lìa nhau mẹ

thành dấu chấm tóe nỗi đau

chất chồng

Bầy quỷ nhe nanh

phủ chiếc khăn choàng

đỏ rực

thổi vào hồn người

điệp khúc gạt lừa ru ngủ 

quanh năm

Gửi tình trong gió

ngàn bay vượt đại dương

không bình lặng 

hơn nửa đời người

đau đáu dõi

cánh buồm

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s