Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The formidable sea (18)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Lê Vĩnh Tài, the translator, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài

The lies I’ve told
These lies I’ve told so old
Old as the ancient trees
Old as the sea

The words woven in Moonbeam
In burnt Sunlight seems
In the whispering sea breeze
in your ear sighing, me

My laboured hunk of muscle
In tides wistful
Pounds pounding away
Ah the things I can, can’t say

To swim
To savouring the saltiness
The formidable sea

_____
Tôi nói láo miết rồi
đến giờ vẫn nói láo
những lời nói láo già như cổ thụ
xưa như biển

Những lời nói đan thành ánh trăng lừa dối
thành ánh mặt trời
bốc cháy trong gió biển
rì rào bên tai bạn, thở dài

tôi, cơ bắp cuồn cuộn của tôi
trong thủy triều đăm chiêu với những điều
tôi có thể
và không thể nói

Bơi
để thưởng thức vị biển mặn
ghê gớm

09.2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | The formidable sea (18)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s