Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poem is solemn (40)

the poem is solemn
eyes close
she’s like a monument
waiting for you
at sea

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem is solemn

eyes close

she’s like a monument

waiting for you

at sea

you’re heard

because she’s always waiting

you know tonight

nights before

someday or another

in whatever dark of night

after the sunset

she and you share a dream

since when she wakes up

in light

it’s when she has given her heart to you

each night in sleep

you forget

you’ve lost yourself to the dark depth of the sea… 

_____

bài thơ trầm lắng

hai mắt nhắm

nàng như một tượng đá

đợi bạn 

biển xa xa

lời nói của bạn đã được nghe 

vì nàng vẫn đợi

bạn biết tối nay 

tối hôm qua

hôm kia

còn bóng đêm nào nữa

sau khi mặt trời lặn 

nàng sẽ cùng bạn chia sẻ một giấc mơ

vì khi nàng thức dậy 

với ánh sáng 

là lúc nàng đã gửi trái tim mình 

cho bạn

ngủ mỗi đêm

quên

mất mình đang chìm dưới biển…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s