Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:24 – have you ever befriend a cloud (42)

the smouldering
bells ringing
you once heard, witnessed
with the eyes of a little girl
innocent
on clouds

it couldn’t control
the outcome
since the beginning
it was
a pain
in the butt

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

have you ever befriend a cloud

as it flies by your house?

don’t ever befriend a cloud

it’ll give you sun

stroke

it will knock on

your window

constantly

drive you mad

it said: nothing is happening here

nothing 

nothing

at all

there’s an Eden faraway

in the rain

people like clouds

in moonlight

flying

like a ball you hit with a racket

hot distended

firm

last night

the ringing bells

at the temple, weightless like clouds

drifting 

the smouldering

bells ringing

you once heard, witnessed

with the eyes of a little girl

innocent

on clouds

it couldn’t control

the outcome

since the beginning

it was 

a pain

in the butt

the clouds drift by

after that, you won’t

see them

it’s a wind

blowing away your home

it’s

two white

eyes

or quite

colour blind…

_______

bạn có bao giờ làm bạn với đám mây

khi nó bay ngang qua nhà bạn?

 

đừng bao giờ làm bạn với đám mây

vì nó sẽ làm bạn say

nắng

 

nó sẽ gõ vào

cửa sổ nhà bạn

liên tục

nhiều khi làm bạn bị tâm thần

 

nó nói: không có gì xảy ra ở đây

không có gì

không có gì

cả

 

khu vườn phía xa

trong mưa

một đám mây trong ánh trăng

bay lên

như quả bóng bạn phát đi với cây vợt

nóng và căng

cứng

 

đêm qua

tiếng chuông

chùa, nhẹ nhàng như đám mây

bay

 

khói

tiếng chuông

một lần bạn nghe, thấy

đôi mắt của một cô bé

nằm ngơ ngác

trên mây

 

nó không thể khắc phục

hậu quả

vì ngay từ đầu

nó làm bạn

đau

muốn rách đít

 

đám mây trôi qua

sau đó bạn không còn có thể

nhìn theo nó

 

là hai con mắt

màu trắng dã

hay đã

mù màu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s