Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | MUCH ADO ABOUT NOTHING (31)

Happiness can be rather tedious
Shortening one’s life it’s obvious
Endearment does not equates to love
Nor love equates to all the above

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

MUCH ADO ABOUT NOTHING

Yeah, it’s much ado about nothing
So sad that’s it’s depressing
Thoughts of today mixed up with tomorrow’s
The present overwhelmed by old sorrows

The homeland in our dreams
Awake in a thousand dreams it seems
Life is a list of unfortunate events
The clinging dust and muck never ends

To live a lifetime to then forget
The bloody yearning the aching beget
Death preferred
Hence, life in parts shorter

Happiness can be rather tedious
Shortening one’s life it’s obvious
Endearment does not equates to love
Nor love equates to all the above

Dear God, such colourful lives
On one’s last breath, no mention of goodbyes
To truly live means nigh.

CÓ CHI MÔ NÀ

Ừ, thì cũng chẳng có chi
Chẳng qua buồn quá nên suy nhược hoài
Ngồi hơm ni nhớ ngày mai
Nằm hơm tê nhớ tháng dài năm xa

Chiêm bao là thấy quê nhà
Tỉnh ra là thấy sơn hà chiêm bao
Đời người một chuỗi hư hao
Bao nhiêu hột bụi bám vào tuổi tên

Một đời sống để mà quên
Tổ cha cái nhớ làm phiền bổn thân
Nhiều khi cái chết rất cần
Cho nên cái sống có phần giảm đi

Cuộc vui có lúc li bì
Tuổi đời từ đó bớt đi ít nhiều
Nói thương chưa chắc là yêu
Nói yêu chưa chắc đã nhiều thương đâu

Ôi chao, cuộc sống muôn màu
Tắt hơi là lúc quên câu giã từ
Cuộc đời thực mà lại hư.

nguyễn lãm thắng

NB.

Bài thơ làm tôi vừa khóc vừa cười. Nhà thơ hình như moi ra được cái chán nản của tôi cũng như nhiều người. Mỗi lúc vui ơi, mỗi lúc trầm cảm đến mức chỉ có đập đầu vào vách tường cho xong chuyện.

Tựa đề tôi phiên dịch với một vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare.

Tôi mê Shakespeare vì những bi kịch của ngài.

Bạn nghĩ xem tình yêu hoàn hảo nhất là của Romeo và Juliet. Nhưng chỉ trong cái chết tình yêu của họ mới không bị ràng buộc.

Đời là một bi kịch – life is a Shakespearean tragedy!

Vui.

Trâm

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s