Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Who am I? (47)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Who am I?

Mother of some guy?

N.n..never think b.b..before I speak

I wear my heart on my sleeve

I see words through other’s eyes

They tell me off, they’re not shy

The thoughts of a woman

Frivolous.

(I’ve just learned about the low flying doves) 

The letters falling pretty in the rain

Like when

I was drench

Hence

(Hết hồn thơ.)

_____

Tôi là ai?

Là mẹ của con trai?

Tôi tôi lúc nào cũng thiếu thiếu suy nghĩ

(I wear my heart on my sleeve)

Tôi nhìn chữ qua cặp mắt người ta

Người ta la

Ôi cái đầu óc đàn bà

Phù phiếm.

(tôi mới học được từ điếm)

Chữ đẹp ơi dưới làn mưa

Như ngày xưa

Tắm trong…

Xong

Hết hồn thơ.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Who am I? (47)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s