Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | I want to turn us into a poem (244)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I want to write a poem

 

because the poem will

because the poem be

 

the poem

will throw itself upon the pages

with the vigour of a child learning how to talk

 

the poem

the lyrics you’ve forgotten

 

I want to turn us into a poem.

 

tôi muốn viết một bài thơ

 

bởi vì bài thơ sẽ

bởi vì bài thơ là

 

bài thơ

nó ném mình lên trang giấy

với tất cả sự dữ dội của một đứa trẻ đang tập nói

 

bài thơ

là bài hát mà bạn quên lời

 

tôi muốn mình trở thành một bài thơ…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | I want to turn us into a poem (244)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s