Categories
POETRY/THƠ

Dạ Tịnh | the laughter of the night (1)

up in cigarette smoke my shadow erased
together with the wordless silly verses
silently watchful of time through the leaves
wistful of a full moon in pieces

By Dạ Tịnh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

up in cigarette smoke my shadow erased

together with the wordless silly verses

silently watchful of time through the leaves

wistful of a full moon in pieces

upon the shoulders of my memories the sky

upon a ray of sunlight the soul of dusk drifting

the joy and sadness wrapped up in one’s eyes

along with the stars, the laughter of the night

(April 2021)

ta xóa bóng mình bằng làn khói thuốc

cùng những bài thơ vớ vẩn không lời

lặng nhìn thời gian trôi qua kẽ lá

thương nhớ một mùa trăng vỡ đầy vơi

ta cõng bầu trời trên đôi vai hoài niệm

vấp ngọn nắng chiều hồn trôi khơi vơi

bao buồn vui cuộn tròn trong đôi mắt

đêm bật cười theo những ánh sao rơi

Dạ Tịnh

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Dạ Tịnh | the laughter of the night (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s