Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | An ancient light (1)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

An ancient light

passing a fresh new day

Fresh still in budding colours

 

A halfway wanderer

across chilling meadows

 

Heart warm waiting for a return

feet upon a piece of homeland

fallen decrepit

 

Being dropped awash

home in the muddy river

the new year always in passing

grows old

 

Ease into a sip of coffee with a dash of sunlight and the wind

 

By a teapot

a few words, a new year 

 

(February 2020)

______

 

Ngọn nắng già

đi qua ngày tinh tươm trẻ dậy

Cũng tươi non vì màu nhú như chồi

 

Người du mục bước lưng chừng

ngang đồi giá buốt

 

Ấm lòng đợi ngày về

bàn chân dẫm trên mảnh đất nhà

dù đổ nát điêu tàn

 

Thả mình tắm gội 

trong đục sông quê

năm mới gì rồi cũng đi qua

thành cũ

 

Thư thả nhấp ngụm cà phê pha nắng cùng gió lạnh

 

Cạn bình trà

viết mấy chữ đầu năm

 

(Sơ nhị – Tân Dậu)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s