Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Khánh Duy | Under the night sky a tale (1)

I followed him
on all fours on the last remaining hill
heading for the apex of recollection
and suddenly I was back in millennia

By Nguyễn Khánh Duy, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Under the night sky a tale

 

I’m in the garden at night

my footsteps happened by

the trail of a snail’s pilgrimage

I implored him for a way to visit the stars 

he gave me his blessing

though the second pause may send him back a millennium

 

He watched me read letters

he watched me view the stars

he watched me compose poetry

in ruth, he soothes

there, a bunch of flowers just bloomed

there, the wind rising

there, an ache burning

but if the night were not sad then what, I asked

When also abandoned by the Sun, the breast on the other side of the world?

 

I followed him

on all fours on the last remaining hill

heading for the apex of recollection

and suddenly I was back in millennia

_____

 

Cuộc chuyện dưới trời đêm

 

Tôi đi ra vườn đêm

những bước tôi vô tình cắt qua

lộ trình hành hương của một chú ốc sên

tôi xin đường về thăm mấy vì sao góc trời

chàng cho phép

dẫu chậm một giây cũng khiến chàng lùi về hàng thiên niên kỉ

 

Chàng nhìn tôi đọc chữ

chàng nhìn tôi ngắm sao

chàng nhìn tôi làm thơ

vẻ xót xa, chàng nói

kìa, một chùm hoa vừa nở

kìa, một làn gió vừa lên

kìa, một niềm đau vừa nhói

đêm mà không buồn thì làm gì, tôi hỏi

khi bầu vú bên kia của trái đất cũng đã bị mặt trời bỏ quên?

 

Tôi theo chàng

bò lên ngọn đồi còn lại

hướng về chóp đỉnh lãng quên

bỗng thấy mình cũng lùi lại hàng thiên niên kỉ.

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s