Categories
POETRY/THƠ

Trần Duy Trung | S h u n (1)

by Trần Duy Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

Haunting verses.

by Trần Duy Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

S h u n

____

last night a stranger

crept into my dreams

stood in front of a house the year I was ten

like a tree, silent

stood in front of a field, where there’s a grave of a man

the green grass of twenty years ago

in the dark eyes deep as the forest

shaking in bouts of fever

he cried

the tears

fell on my cheeks

as I wake.

(January 2020)

L ư u Đ à y

——-

đêm qua một kẻ lạ mặt

đã lẻn vào giấc ngủ của tôi

đứng trước căn nhà năm tôi mười tuổi

như một cái cây im lặng

đứng trước cánh đồng, nơi nấm mộ một người đàn ông

cỏ xanh từ hai mươi năm trước

trong đôi mắt thẳm sâu như cánh rừng

run lên từng cơn sốt

và hắn khóc

và nước mắt

chảy trên má của tôi

khi tôi tỉnh dậy.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Trần Duy Trung | S h u n (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s