Categories
POETRY/THƠ

Thân Trọng Ái | again April (1)

April returning
a golden era of antiquity
the bloodied flags bleeding across the pavements
the ancient tombs departed
across a regretful city the trees numb sagging
the afternoon bells resounding
the cathedral in mournful prayers

By Thân Trọng Ái, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

again April

why does it have to be March
then again April
why are there no firing bullets
again we lose each other
April returning in aching earnest
an ache that shook heaven and earth
April returning
a golden era of antiquity
the bloodied flags bleeding across the pavements
the ancient tombs departed
across a regretful city the trees numb sagging
the afternoon bells resounding
the cathedral in mournful prayers
April returning
the raiders in fancy celebrations
the crowning of brutality
the landing of orangutans
a lost child alone at a market
scrounging for pennies to help mum take care of dad
long ago dad had shouldered a country
now that “nirvana” is nothing but a burden
the cats and dogs the thieves have taken the crown
money upon the disintegration of morality
madness is national pride
selling out whoring is what they called paradise


the dark circles around my sister’s eyes
saving the bits and pieces for dad’s visit
my mother travelling back and forth
all these years, the sadness ever easing

lại là tháng tư

sao phải là tháng ba
để tháng tư lại đến
sao không còn lửa đạn
ta lại đành mất nhau
tháng tư về da diết nỗi đau
đau một nỗi đất trời sụp đổ
tháng tư về
thời hoàng kim đồ cổ
cờ máu đầy đường
cổ mộ ra đi
thành phố buồn hàng cây rũ vô tri
chuông chiều biếng đổ
giáo đường kinh khổ tiếng cầu xin
tháng tư về
thổ phỉ tiệc linh đình
hung bạo lên ngôi
đười ươi đổ bộ
em bé bơ vơ thẫn thờ giữa chợ
kiếm từng đồng phụ mẹ nuôi cha
ngày xưa cha gánh sơn hà
nay “thiên đàng” ấy cha là khổ sai
chó mèo trộm cướp lên ngai
luân thường đạo lý tàn phai theo tiền
yêu nước chúng gán là điên
buôn hương bán phấn là tiên giáng trần


chị tôi đôi mắt thâm quầng
chắt chiu từng chút từng phần thăm nuôi
mẹ tôi đi ngược về xuôi
bao nhiêu năm vẫn, chưa nguôi nỗi buồn

Thân Trọng Ái
2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s