Categories
ART POETRY/THƠ

Vũ Ngọc Giao | THE NIGHT SEA – BIỂN ĐÊM (1)

you’re the way
my deliverance to the Promised Land
the great magnificent splendour of Palestine
me – a mere wandering soul of an Israelite
take me, hold me, adorn me with your kiss

as you are forever
my Country!

By Vũ Ngọc Giao, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE NIGHT SEA – BIỂN ĐÊM

(February 2020)

you’re there in drops of light

the sunset on the bight fading

tunes on the empty porch 

into memory thoughts sinking

heard still the waves landing

soothing ebbing flowing your name

my life in the end sees

nothing but the night sea, nothing

_____

em ngồi cùng giọt nắng

hoàng hôn úa bên thềm

tiếng đàn ngoài hiên vắng

đã chìm vào lãng quên

vẫn nghe hoài tiếng sóng

vỗ miệt mài tên em

hết đời ta có lẽ

chỉ còn là biển đêm

*****

you’re the way

my deliverance to the Promised Land

the great magnificent splendour of Palestine

me – a mere wandering soul of an Israelite

take me, hold me, adorn me with your kiss

as you are forever

my Country!

________

em là con đường

đưa tôi trở về Đất Hứa

miền đất vĩ đại huy hoàng tráng lệ Palestine

còn tôi – tôi chỉ là hồn Do Thái lang thang

xin em hãy ôm và hôn tôi

vì , Tổ Quốc tôi chính là em

mãi mãi !

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s