Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Trương Anh Tú | LOTUS PETALS ARE YOUR LIPS (1)

May I kiss you please
The earth in such moments leaning
As I drank to the very last drop on your lips
The inebriation of the finest wine.

By Trương Anh Tú, Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

LOTUS PETALS ARE YOUR LIPS

 

May I kiss you please

The sincerity of a lotus petal

A sail in the wind drifting

Take me far to the sea.

 

May I kiss you please

In scents of the forest

The mountain sound I will forage

the sweetness of the seasons within.

 

May I kiss you please

The earth in such moments leaning

As I drank to the very last drop on your lips

The inebriation of the finest wine.

 

(December 2020)

_____

 

MÔI EM LÀ CÁNH SEN

 

Anh hôn môi em nhé

Một cánh sen thật thà

Một cánh buồm khe khẽ

Mang anh về biển xa.

 

Anh hôn môi em nhé

Có bao sắc hương rừng

Anh tìm trong núi thẳm

Vị ngọt của mùa trong.

 

Anh hôn môi em nhé

Trái đất phút giây này

Ngả nghiêng anh uống cạn

Môi em là rượu say.

*

 

TRƯƠNG ANH TÚ

 

Bài đã đăng trên báo Thanh Niên số Tết

– Xuân Canh Tý 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s