Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Cường | BEST FRIEND (2)

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Midst a singe colourful life
Saved in our moments of light
Err morrow ever divide
Our hearts by memories warm.

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

BEST FRIEND

For years we’ve faced each other
Life’s brew emptied then refilled
Old tales of months years are still
Budding bright as we’ve grown white

Midst a singe colourful life
Saved in our moments of light
Err morrow ever divide
Our hearts by memories warm.

_____

BẠN THÂN

(Tặng Nguyễn Đại Chí)

Bấy nhiêu năm ta ngồi đối mặt
Chén rượu đời vơi cạn lại đầy
Những chuyện cũ tháng năm còn đấy
Bạc mái đầu vẫn thấy tinh khôi

Giữa cuộc đời lem lọ sắc màu
Ta giữ lại trong nhau khoảng sáng
Dù mai sau ngàn trùng cách trở
Vẫn ấm lòng mỗi khi nhớ về nhau …

July 2016

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s