Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Hoài Phương | don’t – đừng (2)

learn to walk through the front door
don’t crawl through via a hole

By Nguyễn Hoài Phương, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

don’t

Don’t by a few blooming wildflowers

think it’s charming

time and again disenchanting

from the local park your pillaging

don’t make it difficult for her

the soiled flowers how convenient 

your grab by the roundabout

Don’t think a discount is always available

it is our business

learn how to approach her

by bundles of beautiful flowers

don’t enter with soiled shoes

your hem one rolled up the other one down

learn to walk through the front door

don’t crawl through via a hole

_____

đừng

nhp

không phải lúc nào dăm bông hoa đồng nội

cũng là lãng mạn đâu

sẽ có nhiều lúc em không thích

nếu là hoa lấy trộm ở công viên

đừng làm em khó chịu

nếu những bông hoa còn lấm đất chỉ vì 

anh tiện tay vặt ở bùng binh

không phải lúc nào hàng hạ giá

cũng là chuyện của chúng mình

hãy tập đến với em

bằng những bó hoa thật đẹp

đừng mang nữa đôi giầy đầy bụi

quần ống thấp, ống cao

hãy tập đi qua cửa lớn 

đừng đến với em bằng cách chui rào

20 09 20

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s