Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (1)

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI CỦA… (1) 

1.

It’s but a dream…

within one’s huge ego

a step before

knowing one’s error

with one finger

agitated

twisted in a mass of curls

in some wild fashion 

screaming

so all could hear:

me me me

here here here

now now now

_____

Nó chỉ là một giấc mơ…

trong đó sự kiêu ngạo của ta lớn

tới mức trước khi ta

biết mình phạm tội

 

với một ngón tay

quay cuồng

sau đó xoắn vào trong mái tóc

được chải rất hoang dã

và hét lên

cho mọi người phải nghe thấy:

ta ta ta

đây đây đây

này này này… 

 

2.

One could have such a thought…

 

in the time straight after 

poetry has been molested

it’s possible to see

the quantified quality of our mind

falling out

as dentures of the hag of a witch

mistaking it for the Creator

we place her down

as a doll

able to open and close its eyes

breathing

vibrations

of a washing machine

cleaning underwear at a heavy cycle

we never sleep

executing everything

for the hag

to lay still

with poetry…

____

Ta có thể có ý nghĩ…

trong một thời gian ngắn sau khi

thơ bị hãm hiếp

 

có thể thấy

năng lượng từ bộ não của ta

rớt ra

như hàm răng giả của một mụ phù thuỷ

mà ta cứ tưởng là Thượng Đế

 

ta đặt bả nằm xuống

như một con búp-bê

biết nhắm và mở mắt

thở

& cứ reo lên như những âm thanh

của máy giặt

đang cố sức giặt đồ lót

ta không bao giờ ngủ

và đã làm tất cả những điều này

cho con mụ

nằm yên xuống

cùng thơ…

3.

Count…

I want to jog around the buildings

counting every single brick

discarded old tires piled up in its front yard

spilling into the pavement…

I want to count the shadows

in the white froths of summer

I want to count the galaxies

like freckles on her face

when she loves me still

and when I’m following the populace of the world

she’ll ask

will it be more than the discarded tires

we count every day?

more than 

the tombstones we see in the sky?

the children climbing out of the womb

compared to Highway 9 Nam Lao National cemetery?

How many? How many?

life and death?

so does that means

we’re all standing in a bucket

scooping up water to bathe

just the right amount

and when you know how to count

you have counted one

you have one dollar

and the one bun you’re eating

has been taken from a million people

starving to death…

_____

Đếm…

ta muốn chạy bộ quanh các tòa nhà

để đếm những viên gạch

những chiếc lốp xe cũ chất đống trước sân

tràn ra ngoài bãi chứa…

 

ta muốn đếm những bong bóng

trong nước bọt mùa hè màu trắng

ta muốn đếm các thiên hà

như nốt tàn nhang trên mặt của em

ngày em còn yêu ta

 

và khi ta theo dõi dân số thế giới

em sẽ hỏi

nó có nhiều hơn những chiếc lốp xe

hàng ngày ta vẫn đếm?

 

nó có nhiều hơn

những nấm mộ ta vẫn thấy trên đời?

 

những đứa trẻ chui ra khỏi tử cung

so với nghĩa trang nam lào đường 9?

 

số lượng? số lượng?

sự sống và cái chết?

 

đó có phải là

tất cả chúng ta cùng đứng chung trong một cái xô

múc nước lên để tắm

vừa đúng số lượng

 

và nếu bạn biết đếm những con số

bạn có thể đếm đến một

bạn có một đồng

và một cái bánh bạn ăn

được lấy ra trong một tỷ người

đang chết đói…

4.

Dissolving dreams…

thrown from the vernacular

we’ve thrown away all the words within our grasp

like peace and justice

where

the Sun knows only to dance and jump up and down

screaming fire

until

justice is applied

night falling beneath a canopy

thin, kind

soft and persistent(nagging)

like her…

_____

Giấc mơ tan biến…

để quăng ra ngôn ngữ

ta đã ném hết những chữ trong tầm tay của mình

ví như hoà bình và công lý

ở nơi

mặt trời chỉ biết quay cuồng và nhảy

hô to như lửa cháy

 

cho đến ngày

mọi thứ công bằng được thực hiện

đêm rơi xuống dưới một tàn cây

mỏng, dịu dàng

mềm và đay nghiến

như em…

5.

In the end…

you’ve touched

the absence in all of us

from those years long ago

your shadow always present

in my dreams and yours

always us meeting for the first time

before the Pride of Country is repaid

to all

or should I let life fall atop each other

in bed

to discover

our poems

bound together in a book

tis larger

than we believe…

_____

Cuối cùng…

bạn chạm vào

sự vắng mặt của chúng ta

từ bao nhiêu năm trước

 

hình bóng bạn đã luôn luôn có

trong giấc mơ của tôi và bạn

vẫn là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

trước khi lòng sùng kính về Tổ Quốc phải được trả lại

cho mọi người

 

hay là tôi để cho cuộc sống của chúng ta nằm lại với nhau

ngả ra trên giường

và sau đó đột nhiên nhận ra

là các bài thơ của chúng ta

nếu gom lại thành một cuốn sách

nó lớn hơn rất nhiều

so với những điều chúng ta từng nghĩ…

6.

White night… 

what makes it harder for us

A gift? A betrayal?

Light is our ambition?

Or it’s actually the darkness?

The country at peace closer or further away?

As though we can’t see it

But is evident is drawn up in the night sky

A white sky

Clouds like layers of wrinkles

Devastating on mother’s brow

Night like the endearment of a raven

Abandoning us and disappears

Songs and poems

We’ll never hear nor see:

this meadow, this sky

and even the clouds

The day the Nation is no longer composed…

_____

Đêm trắng…

cái gì làm ta khó khăn hơn

món quà? sự đểu cáng?

ánh sáng là mong ước của ta?

hay chính là bóng tối?

 

đất nước gần hay xa hơn khi đã hoà bình?

ta gần như không thấy

chỉ biết đang nổi lên trong đêm

một bầu trời màu trắng

mây như những nếp nhăn

xót xa vầng trán Mẹ

 

bóng tối như mối tình của một con quạ

bỏ ta và biến mất

 

những bài hát, những bài thơ

nhưng ta không bao giờ còn nghe hay nhìn thấy:

như cánh đồng này, bầu trời này

và cả mây bay

ngày Tổ quốc hình như không còn bình tĩnh…

7.

A hymn no one recalls…

We feel its presence

Not way up high

But within a holy night

Rustling pebbles under our feet

The hymn sounding sadness

Or deleting happiness

The sounds of bells muffled

Like when we’re inebriated

In a cursed chamber

The rhymes of a traditional poet

Dreary

Sickening and sad

Within the night

Our soul rest for a moment

Prior to stepping into a water fountain

The day we celebrate the farewell of peace

Peace as a running spring

Makes you weep since it’s

Rather deep

Rather us

Rather apart

Rather painful…

Oh then we’ll have to learn how to endure

What human beings must endure

Endure endure and endure

Before it’s no longer possible to endure it

Since we’re dead

Peace! Peace! 

One day there shall be peace

How many will hold their breath praying

The corpses raising their voice in a hymn

Until they abandon their country…

_____

Bài thánh ca không ai còn nhớ…

ta cảm thấy sự hiện diện của nó

không phải tít trên cao

mà ngay trong đêm thánh

đá sỏi lăn dưới chân mình

 

bài hát là âm thanh của nỗi buồn

hay niềm vui đã tắt

tiếng chuông mềm đi

như ta say rượu

 

trong căn phòng như ma ám

như vần điệu của các nhà thơ kiểu cũ

làm ta ủ rũ

ớn và buồn

 

từ trong đêm

linh hồn ta phải nghỉ ngơi một chút

trước khi bước vào trong một Đài Phun Nước

ngày chúng ta ăn mừng sự vĩnh viễn của hoà bình

hoà bình như dòng suối chảy

làm ta bật khóc

vì thẳm sâu

vì có nhau

vì mất nhau

vì nỗi đau…

 

ồ rồi cuối cùng chúng ta lại phải học cách chịu đựng

những gì mà con người phải chịu đựng

chịu đựng chịu đựng chịu đựng

trước khi không còn chịu đựng được nữa

vì họ đã chết

 

hoà bình! hoà bình!

một mai có hòa bình

bao nhiêu người cùng nín thở cầu nguyện

cùng hát trên những xác người

 

cho đến ngày họ bỏ Nước, ra đi…

8.

Slightly mad…

“one should all be slightly mad…”

– poetry said,

so our youth shan’t be wasted 

each verse would be a schooner of beer

so you’re not entirely lucid

in half steps hesitating 

looking back

always afraid 

looking back looking back

like the vernacular is forced to repeat itself

on edge

giving any poet a short temper

tight chest

poetry knows one should all be slightly mad

to write down what shouldn’t be written

it’s bigger than any gift

award or royalty

it’s usually shame

removed from a poet’s face

like a bandage full of blood removed by the nurse from a wound

the day poetry was discharged…

_____

Cơn điên nhẹ…

“mỗi người nên có một cơn điên nhẹ…”

– bài thơ nói,

để khỏi phí một đời trai trẻ…

mỗi bài thơ sẽ là một cốc bia cho bạn

dù không hoàn toàn tỉnh táo

nó nghĩa là một nửa bước chân của bạn

ngập ngừng quay lại

vì sợ hãi

quay lại quay lại

như ngôn ngữ bị lặp lại

bên bờ vực

làm bất kỳ nhà thơ nào cũng thấy tức

ngực

và thơ biết ai cũng nên có một cơn điên nhẹ

để viết những điều không thể viết

nó lớn lao hơn những thứ quà tặng

giải thưởng hay nhuận bút

nó nhiều khi là nỗi nhục

được gỡ bỏ khỏi gương mặt nhà thơ

như y tá gỡ tấm băng đầy máu ra khỏi vết thương

ngày thơ xuất viện…

9.

Good poetry is what…

what institutes a good poet

the world yearning for them

as they allow the vernacular to fall

like tears

the vernacular again softer

resounding mournfully

the day she entered an arena

shoes discarded to step upon a burning thorn bush

unblinking they stared

into the burning thorns yellow within its own dusk

concluding in a rebellion

shaken destruction

the thorn bush helps us to remember

possibly her, biting her tongue off

we tried to hold poetry in our heart

our spirit a little more moved

the letters a glaring yellow

rhythmically swaying

cut short

before its export

into a fresh green

destroyed by a breeze

_____

Thơ hay là một cái gì đó…

các nhà thơ hay là các nhà gì đó

những người cả thế giới cứ tiếc nuối

vì hay làm ngôn ngữ rơi

như nước mắt

 

ngôn ngữ mềm đi thêm một lần nữa

vang lên thê lương

ngày em bước vào một hội trường

cởi giày giẫm lên những bụi gai đang cháy

 

mọi người nhìn đăm đắm

vào những bụi gai đang cháy vàng như hoàng hôn của chính nó

cuối cùng là sự náo động

rung chuyển và đổ vỡ

bụi gai làm ta nhớ

hình như cái lưỡi chó chết của em…

ta cố hết sức đặt thơ trong lồng ngực

có vẻ như linh hồn ta run rẩy hơn một chút

màu vàng buốt nhức

của những con chữ, những giai điệu

của ta bị cắt bỏ

trước khi nó được phát hành

thành màu xanh

và bị phá huỷ bởi một cơn gió…

10.

A prisoner of war…

the poet is a prisoner of war

the vernacular

noting the increasing number of poets 

the vernacular needed

to build more and more prisons

at night. the poets paste stamps on their poems

carefully and surely putting on their helmets

taking a trip to the post office

the stamps fading

as wishy-washy colours are in the dark

where a woman sat to sow back a shirt button

dropped by the poet…

her fingers

pushing the needle through a layer of undergarment

like the thoughts of a poet

through paper

through the vernacular

through the borders of nations

into an anthem

resounding

like a promise

the day the poet set out for battle 

fighting

returning as a prisoner

from a fragile 

war

with words…

_____

Tù binh chiến tranh…

nhà thơ là những tù binh chiến tranh
của ngôn ngữ

nhưng lưu ý là số lượng nhà thơ đang tăng
nên ngôn ngữ cần
xây thêm nhiều nhà giam mới

trong đêm. nhà thơ dán những con tem lên bài thơ của mình
chầm chậm và chắc ăn khi đội mũ bảo hiểm
chạy xe ra quầy bưu phẩm

sự mờ nhạt của con tem
như màu sắc nhạt nhòa trong bóng tối
nơi có một người phụ nữ đang ngồi khâu lại chiếc cúc áo của nhà thơ
bị rơi…

ngón tay của nàng
đẩy cây kim xuyên qua lần vải lót
như ý nghĩ nhà thơ
xuyên qua trang giấy
xuyên qua ngôn ngữ
xuyên qua biên giới các quốc gia
thành bài ca
mà âm vang của nó
nghe như lời hứa
ngày nhà thơ lên đường ra trận
đánh nhau
và trở về thành một tù binh
của cuộc chiến tranh
mong manh
với chữ…

11.

If there’s no fear of a poet being in debt

there has to be enough time to be sad

only the poet Vương Ngọc Minh is fearless

since a whistling rice cooker is the smile of a child

turns off if a Vietnamese poet is fearless and oblivious of sadness

we should be suspicious as well of poetry

be afraid of what’s not to be afraid of

a teardrop maybe a poet

fallen upon a land weightier than 

a million shards of a heart

child, you should pick up what’s left

don’t cry

we need to persist

in this overwhelmingly despicable world where no one dares protest

all ends by the slice of a blade

bleeding what’s left 

our hope

meaning no hope in the consonants that dares to straighten their backs

the risky acts

the vowels twisted

babbling

and child, you’re exhausted

the words are powerless

staring at a head bow 

low of a poet

begging the government 

for a dream

at home back flat on the floor 

eyes glancing

at the vast sky

the poets are scared to death

so scared they dare not say they’re scared…kkkij

_____

Nếu không sợ nhà thơ sẽ đổ nợ…

phải đủ thời gian mới có thể sợ và buồn

chỉ có nhà thơ Vương Ngọc Minh không biết sợ

vì nồi cơm reo sôi và nụ cười con nhỏ

sẽ tắt đi nếu nhà thơ việt nam không biết sợ và buồn

 

cả với thơ ta cũng phải nghi ngờ

sợ hết thảy những điều không đáng sợ

 

dù giọt nước mắt nhà thơ

rớt trên đất nước nặng hơn một triệu mảnh vỡ

của trái tim

 

em hãy nhặt lên những gì còn lại

đừng khóc

chúng ta cần tồn tại

trong một thế giới có quá nhiều sự khốn nạn mà không ai dám cãi

 

mọi thứ kết thúc với một lưỡi dao

cứa chảy máu những gì còn lại

hy vọng của chúng ta

 

là không hy vọng vào những phụ âm nào dám đứng thẳng lưng

chỉ là chơi dại

những nguyên âm phải viết uốn cong

lải nhải

ngày em kiệt sức

con chữ bất lực

nhìn vào cái đầu cúi xuống

của nhà thơ

đang van xin một giấc mơ

từ nhà nước

dù đang nằm chàng hảng giữa sàn nhà

vẫn phóng mắt nhìn canh giữ

bầu trời bao la…

 

những nhà thơ đang sợ chết cha

sợ đến mức không dám nói là mình đang sợ…kkkij

12.

Perhaps he’s too late, there’s no one left for him

so lonely

sometimes you turn up

shouting the name of someone absent

at an attic stair in layers of dust

with an odd smell

people have wept over a single message

by some idiot

with his cheap words

you’re slipping where you stand

into an abyss

belong to one in it with the desire to rescue those on the brim

all seems to be in its right place

a metre of film on tiviaZSW

a hello handshake

as you turn up during dinner time

the pain of homelessness

searching for a way home

now it’s colder outside

the coughing of those 

on their last breath

in an emergency room without light

perhaps. a kind of loneliness 

no one knows how to justify

but dive into reading

rows of news during a time of forgiveness

not mother’s day

there’s no need to question

why there’s no return of the Messiah in the 21st century

not because there are no virgins left

no worries. no worries

there are much that moves us

the world is beautiful

besides what’s slipping into hell

_____

Có lẽ đã quá trễ, hay còn ai sẽ đến với anh…

thật là đơn độc

rồi cũng có khi bạn đến

gọi to tên một kẻ vắng nhà

lớp bụi trên cầu thang gác

ngửi một mùi khác biệt

 

nhiều người đã khóc vì một tin nhắn

của một thằng đần

khuyên những điều giẻ rách

chỗ bạn đứng đang tụt xuống

một hố thẳm

của kẻ vực sâu muốn cứu kẻ trên bờ

 

hình như mọi thứ đang bắt đầu gọn ghẽ

một thước phim trên tiviaZSW

cái bắt tay chào

khi bạn đến lúc cả nhà đang ăn tối

cái đau lòng của một kẻ đi hoang

đang kiếm lối về

vì bên ngoài trời bắt đầu lạnh

 

cả những tiếng ho

của những người sắp chết

trong phòng cấp cứu mất điện

 

có lẽ. đơn độc

người ta không còn biết phải làm gì

ngoài việc cắm đầu vào đọc

trên báo những dòng tin vào mùa ân xá

không phải lễ vu lan

đừng ai thắc mắc

sao thiên chúa không giáng sinh vào thế kỷ 21 này

không phải vì không còn trinh nữ

 

không có gì. không có gì

đời sống đầy ắp những thứ làm ta xúc động

thế giới vẫn tuyệt vời

trừ mọi thứ đang rơi vào địa ngục…

13.

The truth…

we must continue to run after it

like happiness

would never abandon its game

even when the poem begins to be slowly eaten away

as metal dissolves in acid

the poet must 

chase, chase

the truth, the truth…

in a chilly garden

the wind can shift

but the poet’s strength

it’s in chasing the truth

even in the tribulation of leaking secrets

Otherwise, how could we 

have a normal conversation with each other?

we must speak up now

nothing warrants the existence of words

exhausted by the second

tick-tocking the things no one dares to explain

the poet must rise 

to the occasion of words

even as it ticks away in blinks of an eye shut

and we shall be present

yet to have forgotten our past

we must speak up now, that is

the truth is actually the truth

and fear is actually fear

like when we had abandoned each other

you alone my love, ran…

……………

the days

April recalling

our brothers returning in long boxes

sealed tightly

we stood around staring

weeping

so Mother knows how tactlessly they had put the boxes together… 

_____

Sự thật…

và chúng ta luôn phải theo đuổi nó

giống như hạnh phúc

sẽ không bao giờ chịu dừng trò chơi lại

 

ngay cả khi câu thơ bắt đầu bị ăn mòn

như axit ăn mòn kim loại

nhà thơ cũng phải

theo đuổi, theo đuổi

sự thật, sự thật…

 

gió có thể di chuyển một chút

trong khu vườn rất lạnh

nhưng nhà thơ chỉ có sức mạnh

khi đi tìm sự thật

dù sợ vỡ mật

 

bởi không như thế làm sao chúng ta còn có thể nói

những câu chuyện bình thường với nhau…

 

chúng ta phải nói ngay bây giờ

vì không còn gì chắc chắn về sự tồn tại của các con chữ

đang mệt mỏi như chiếc kim giây

tích tắc những điều không ai dám giải thích

 

nhà thơ là sự vượt lên

của những con chữ

dù nó tích tắc hay chớp mắt nhanh như cắt

 

và chúng ta trở thành hiện tại

khi chưa kịp quên quá khứ (*)

chúng ta phải nói ngay bây giờ, đó là

sự thật chính là sự thật

và sự sợ hãi chính là sự sợ hãi

 

như khi chúng ta bỏ nhau

chỉ một mình em chạy trốn…

…………….

(*):

 

những ngày này

tháng 4 làm nhớ

những người anh thường trở về trong chiếc hộp dài

dán kín

bạn bè đứng nhìn

bịn rịn

để Mẹ biết người ta đã dán những chiếc hộp ấy cẩu thả như thế nào…

 

14.

At sea floating is the word”but”…

when we’re looking for the past:

“The land abundant, the forest gold the sea silver

The citizen heroic and frugal

Brothers and sisters helping each other…”

poetry now thoughtful of the silver sea:

the sea for the fisherman provides everything

stun guns, batons, confiscation of fishing gear

all the oil suck up, all the freshwater drain

towing the boat back for impound

people held hostage until we

pay the ransom for the boat

completely emptied

ready for another trip at sea

with the anxiety of a wife

debt mounting

small docile children…

the sea injured like the scars upon the land

a deep cut in the sea as sound as a deep cut in history

severing the right to cry

those supporting the fisherman

on land

also captured

the sea coordinates also lose its focus

loses its faith

lost still with a compass

into a vast 16 words in gold

of course more precious than silver

dear sea…

you should awaken a dream

or a first glance of the world

when you could have whatever you desire

be thoughtful of the sea of your homeland

but when they say the sea over there of theirs

you must know there’s another homeland for you

like when people say to you

the sea exists still in the waves

rolling into the foot of resorts

you’re still allowed to look 

but not swim in it

because the waves are no longer yours

don’t think that you’re despicable 

you still have the Sun

burning your skin

charring your hair

glaring in your eyes

as of long ago through your heart blazing was the truth…

_____

Có một chữ “nhưng” đang lênh đênh trên biển…

khi chúng ta tìm kiếm về quá khứ:

“rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu

nhân dân dũng cảm và cần kiệm

các nước anh em giúp đỡ nhiều…”

 

và bây giờ thơ nghĩ về biển bạc:

 

nhưng biển mang lại cho ngư dân chúng ta tất cả

roi điện, dùi cui, tịch thu ngư cụ

hút hết dầu, đổ hết nước ngọt

dắt thuyền về giam

giữ người làm con tin cho đến khi chúng ta

chịu nộp tiền chuộc lại chiếc thuyền

trống rỗng

 

và sau đó lại chuẩn bị cho lần ra khơi mới

với nỗi lo thắt lòng của người vợ

với một đống nợ

và sự ngơ ngác những đứa con thơ…

 

biển cũng bị chấn thương như những vết thương trên mặt đất

một vết cắt thật sâu trên biển như vết cắt của lịch sử

đứt đoạn quyền được rơi nước mắt

khi những người ủng hộ ngư dân

trên bờ

cũng bị bắt

 

nên tọa độ trên biển cũng bị mất tập trung

như đức tin bị mất

nếu bạn có la bàn bạn vẫn bị lạc

vào mênh mông bát ngát 16 chữ

vàng

dĩ nhiên quý hơn bạc

biển ơi…

 

bạn hãy đánh thức một giấc mơ

hay cái nhìn thoáng qua đầu tiên của thế giới

khi bạn cứ tưởng rằng bạn có thể có bất kỳ những gì bạn muốn

bạn cứ nghĩ biển của quê hương

nhưng khi người ta nói rằng biển của phía bên kia

bạn phải hiểu mình còn một quê hương khác

 

nhưng người ta nói với bạn

biển vẫn còn trong những làn sóng

đang vỗ vào chân những khu resort

bạn vẫn được quyền nhìn và ngắm

chỉ không được vào tắm

vì sóng biển bây giờ cũng không phải của bạn

 

bạn đừng nghĩ là mình khốn nạn

vì bạn vẫn còn mặt trời

cháy nắng trên da bạn

khét nồng trên tóc bạn

chói chang trên mắt bạn

như ngày xưa chân lý chói qua tim… 

15.

They are tall because we are kneeling

Mother’s heart is vast as the Pacific Ocean…

but as Mother kneel down, we could then see the prayers

as Mother kneel down, we could then see the value of tears

we could then hear the cries

perhaps Mother’s head is slightly up or down

perhaps Mother’s head is falling

her eyes closed or not

but that is the prayer of all prayers

Did you not know?

Or have you never had a Mother?

_____

Người ta lớn vì chúng ta quỳ xuống…

 

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình…

 

nhưng khi Mẹ quỳ xuống, chúng ta nhận ra lời cầu nguyện

khi Mẹ quỳ xuống, chúng ta nhận ra giá trị của nước mắt

chúng ta nhận ra tiếng khóc

có thể đầu của Mẹ hơi ngước lên hoặc cúi xuống

có thể đầu Mẹ rơi

mắt Mẹ dù mở hay nhắm

 

nhưng đó chính là lời cầu nguyện cho những lời cầu nguyện

bạn có biết không?

hay bạn chưa bao giờ có một người Mẹ?

 

After words:

Những khúc rời y như tựa đề, là một chùm thơ gồm 15 bài rất hay, một hành trình đi ra vào nội tâm thật lạ mà tôi thấy thật khó diễn tả. Mỗi một bài có một bản chất riêng, mỗi lúc tôi thấy như đang sống những hàng thơ:

“ta muốn chạy bộ quanh các tòa nhà

để đếm những viên gạch

những chiếc lốp xe cũ chất đống trước sân

tràn ra ngoài bãi chứa…

ta muốn đếm những bong bóng

trong nước bọt mùa hè màu trắng

ta muốn đếm các thiên hà

như nốt tàn nhang trên mặt của em

ngày em còn yêu ta”

 

Hôm kia tôi giật mình thấy tôi đang đếm những hạt mưa, từng khúc gỗ hàng rào. Đời sống theo nghệ thuật. Đó không phải là ý nghĩa của văn chương sao?

Người ta hỏi tôi hoài, tại sao dịch nhiều vậy, để làm gì? Trả lời của tôi, tại sao lại không? Tôi xin hỏi bạn, bạn có biết yêu bao giờ chưa, có bao giờ nếm được vị đam mê? Như khi một mảnh chocolate béo ngậy đang tan trong miệng bạn cùng với một hớp cà phê đen đắng; hay như khi cắn vào trái táo xanh đầu mùa giòn chảy trên môi chua rồi từ từ ngọt lịm. Không có cách nào mua được tình yêu và sự đam mê, chỉ có cho đi. Đơn giản vậy thôi.

___

A continuous 15 verses of fantastic poetry, I find it oddly difficult to put it into words the emotional journey dipping in and out of the translations over two years. Each poem has its own persona, I’m oddly living some of these moments:

“I want to jog around the buildings

counting every single brick

discarded old tires piled up in its front yard

spilling into the pavement…

I want to count the shadows

in the white froths of summer

I want to count the galaxies

like freckles on her face

when she loves me still”

I find myself counting raindrops, picket fences, the number of timber panes. Life imitating art. Is it not what literature is all about?

I’m asked over and over again, why do I translate so many? My answer to you is, why not? Let me ask you, have you ever loved, are you ever passionate about anything? Like eating a piece of creamy dark chocolate with a shot of espresso; Sink your teeth into a first season granny smith, its juice running down the sides of the mouth, and the tartness gives you a shock before that delightful sweetness at the end. Love and passion can not be bought, it can only be given away. It’s that simple.

Trâm

July 26th, 2020

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (1)”

If there wouldn’t be so much sorrow, I would probably just be running around or sitting and watching or enjoying everything around me, like I used to do when I was a kid (despite all trauma and things which were). How I was fascinated by each new episode of a TV show I loved or just a random movie which just was running. The taste of bread in a hospital, how good it felt and tasted after days without the ability to eat, while others were complaining about the quality or whatever. I ate it and felt great, well not great, since I almost died that time, but still it felt somehow like a relief. Basic “hospital” bread.

I am able to see good in anything and as long as someone else offers me what they eat themselves, I might eat or drink it as well. As long as it is not poison (or such) and it might depend on the situation. But I have had people complaining about the quality and or price of food, while for me it was not that much of importance, as long as it was eatable. Since the price was often not really what those who made it earned. Often the most expensive was also not the best. But what am I talking about that… it is not relevant for me. If I know someone personally, know that what they cooked is from their own garden, their own seeds or fields, then I know what I eat and then it matters to me because I am thankful that they share it with me. And I wish I would just be able to get rid of the blockade, which makes me not grow things again. Maybe this year, hopefully, since I probably have no second chance.

And when someone sings a song, a little out of tone maybe or with a few unintelligible words, it often warms my heart more than all these pitch perfect words and sounds of those who later sit down and drink wine to forget their loneliness, while the other one might get a few dollars to buy some food which wasn’t thrown away.

My words are too good for me, I shouldn’t write them.
I don’t feel good or as if I am somewhat good. Too many I have left behind, forgot what I wished for, both good and the bad, just walking, driving, working, sleeping.
Not even new shows were really interesting me, although I still was somehow. For the moment, when everything faded and I was inside the show, like I use to see it, as if I am part of it. Are others just watching from a far, looking on a screen or wall, moving pixels?

This poetry really had a lot to say.
Deep respect and a deep bow for the one who wrote them and of course to you, for translating and publishing it here.

I can’t get enough of new things or (re-)discovering old things, ancient cultures, maybe free one day, what once was, might be again. Whether it were just stories, just fiction or a funny hoax or not, I still enjoyed it. having heard something new, something different. Unraveling hidden meanings where might be any or enjoying stories for children, meant for us all.

The truth, how things really worked, were or are, it never left me, I just went cold towards it because I found an answer and it broke me. Like it breaks everyone in their own way, one day. Or maybe not, hopefully not, but then only because they didn’t know or wouldn’t let it crawl inside them.

And then a line like any other, a few words in a row, in a verse or book.
Nothing special for many, nothing important for most, but for me the world. 💜❣️

(If I wouldn’t just be such a shame for myself… 😔 unsure of my every move, it seems.)

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s