Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Trương Anh Tú | THE WOMEN (2)

The women in passing
kept for themselves nothing but tears

By Trương Anh Tú, translation into English by Nguyễn Thị Phương Trâm


THE WOMEN

The women in passing

upon this earth implanted their heart

hear hear the endless new reeds

hear hear the cool springs, clear lakes

hear hear the rivers of hair as were drifting clouds

hear hear in the billowing sails the scent of those lips

The women in passing

kept for themselves nothing but tears

they are the dewdrops

shimmering from one life to the next

solely for the earthly bloom of flowers!

_____

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 

Những người đàn bà đi ngang qua cuộc đời

để lại trái tim mình trên đất

này cỏ biếc tơ non 

này hồ trong, sông mát

này tóc mây chảy dài như suối

này những đôi môi thơm ngát cánh buồm …

Những người đàn bà đi ngang qua cuộc đời

chỉ giữ lại riêng mình nước mắt

họ như giọt sương 

long lanh bao đời

cho đất nở hoa thôi !

TRƯƠNG ANH TÚ

Bài đã đăng  trên Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội số 693 (12-2008)

và in trong tập thơ NHỮNG MÙA HOA ANH NÓI 

– Thơ Trương Anh Tú – NXB Hội Nhà văn / 10-2018

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Trương Anh Tú | THE WOMEN (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s