Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Cường | THE STALL ON A RAINY NIGHT -QUÁN GIÓ ĐÊM MƯA (3)

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm


Rain soaking the sky
Rain soaking the night
Soaking all the city’s eaves
Soaking the hunched traveller
the stall on the pavement…

Wash clean the muck of the day
Even the small opportune too flushed away
Till morrow’s dawn street lamps glares
What dreams are lit for the long night…

The last customer here there about
The quiet stall waited for an encounter
For the stranger
To flick a match
To light the pipe
To form the words of warmth amidst the night …

_____

Mưa ướt trời
mưa ướt đêm
ướt những mái che hè phố
ướt kẻ co ro
quán gió bên đường …

Gột rửa những bụi bặm ban ngày
trôi cả chút cơ may bé nhỏ
ngọn đèn đường chiếu sáng tận sớm mai
giấc mơ nào thắp trong đêm dài …

Người khách cuối cùng còn lang thang đâu đó
quán vắng chờ một cuộc vãng lai
dù ai xa lạ
bật một que diêm
châm một điếu thuốc
cũng thành lời sưởi ấm giữa đêm mưa …

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s