Categories
POETRY/THƠ

Phạm Quang Trung | late – về muộn (4)

By Phạm Quang Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Phạm Quang Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

late 

the train was late

dusk upon the Metro 

in the street

waiting

ten minutes half an hour

fitful

her pouting

the Paris girls they’re the same

amorous turbulent like the Seine.

a date with her 

late

gosh!

no one wants that 

or envy be dusk 

me stopping by a night stall

she with sea blue eyes

drifting an unfettered sea blue river

me falling in deep (pools of) fervour soft baby

maybe

my restitution 

her insistent on a song

Vietnamese

and hey

yielding I’m euphoric

I love you (baby), in this sunburnt (skin) serenade of our country.

_______

về muộn

chuyến xe muộn

chiều metro

dưới phố

chờ

dăm mười hoặc nửa tiếng

có khi

em hờn giận

gái Paris cũng thế

cũng đa tình như mưa gió sông Seine.

hẹn em

muộn

trời ơi!

đâu muốn thế

thôi chiều nghen

mình ghé quán ăn đêm

em mắt biếc

dòng sông trôi xanh biếc

tôi chìm sâu trong vũng nhớ em mềm

và có lẽ

bắt đền tôi em sẽ

buộc tôi đàn và hát

tiếng Việt Nam

ơ hay nhỉ

đền bù này rất thích

tôi yêu em bằng tiếng hát da vàng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s