Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Hưng Quốc | 909 TERCET – BÀI THƠ BA DÒNG (324)

Nguyễn Hưng Quốc, the acclaimed linguist, critic and poet born Nguyễn Ngọc Tuấn, 1957, Quang Nam Province, Vietnam. The professor currently lives and work in Melbourne, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Hưng Quốc, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Poetry

The sacrament of marriage

In between the words

Thơ

Bí tích hôn phối

Giữa các chữ 


Ba tôi thật là cute nhé, nhờ những cuốn sách tôi ráng đọc trong vài tuần học với tuổi trẻ, giờ ba tôi hàng ngày đọc mọt sách. Ba đọc qua đọc lại những con chữ của Viet Thanh Nguyen, Nguyễn Hưng Quốc, của Nguyễn Đức Tùng, Andrew Lam. Vậy mà cứ than với tôi là mắt ba má quá mờ.
Hạnh phúc chỉ nhiêu đó thôi các bạn ạ.
 
Trâm
 
(December 2021)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Hưng Quốc | 909 TERCET – BÀI THƠ BA DÒNG (324)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s