Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Holding on (24)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Holding On

.

Poured like golden honey the Californian dusk 

The clouds drifting as though they’re in Vung Tau

Cafe Eden non-existent

Stirring our heart the wait of dissolving sunlight

.

At the old place the few friends

I’m alone travelling endlessly ever returning

The sunlight continues to pour the rain abundant as wine

Inebriated by a homeland barely half consumed

.

January light viewed through a foreigner’s eyes

How many could attain such intimate moments

Rolling out the endlessly vast separation

Trapping our soul in earnest yearning each spring

.

So far away the moving vessel

A thread connecting the sections our lives

Like that we hold on

A note of hope for the days to come            

.

(February 2021)  

Níu

.

Chiều Cali nắng vàng như rót mật

Nhìn mây bay cũng giống cảnh Vũng tàu

Quán cà phê tên thiên đường không thật

Ta khuấy lòng chờ nắng biển tan lâu

.

Dăm đứa bạn vẫn còn nơi chỗ cũ

Mình ta đi đi miết vẫn chưa về

Nắng vẫn rót mưa vẫn nhiều như rượu

Uống lưng chừng mà say khướt mùi quê

.

Ta nhìn nắng ngày giêng trên đất khách

Bao người xa được mấy thuở như gần

Ôi cái khoảng mênh mông nghìn dặm trải

Nhốt hồn người thương nhớ mỗi lần xuân

.

Xa xa ngút là con tàu đang chạy

Như sợi dây nối những quãng đời nhau

Ta cũng níu cuộc đời ta như vậy

Gửi một lời hy vọng gọi mai sau

.

Cali chiều 12 Tết Tân trâu

đn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s