Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | My love, to the very last drop (19)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm


Dearest, to the last drop
the month in ending
the year at an end
in all of time the very last drop
the run of the seasons winter autumn summer spring

Darling, to the last drop
at the bottom of the day
for each other the ardour
for each other that bit of joy
drink

Life as it were green
life as it were yellowing the lonely hills
in feral grass
by the afternoon the rivers abandoned
for each other in civility pour

In the glorious sunlight pour
drink my love
to the very last drop of tea, wine

Upon my cravings the very last drop
on your lips

_____

Cạn nhé em
Tháng sắp tàn
Năm sắp tận
Thời gian sắp cạn
cho một chuỗi bốn mùa xuân hạ thu đông

Cạn nhé em
một ngày sắp hết
Cho nhau tình nồng
cho nhau chút vui
mình uống

Đời đã xanh
đời đã vàng
cỏ úa đồi hoang
sông vắng lưng chiều
Còn tử tế rót cho nhau

Rót nắng ấm vào nhau
Uống đi em
Cạn chén trà ly rượu

Anh thèm
mình cạn môi nhau

(ngày gần cuối năm)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s