Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Prayers (17)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Prayers

will never reach the deceased ears

.

The excruciating pain beneath all their scars

The sudden massacre by blood thirsting terrorist

Even after their death

they continued in their oblivion

why am I still in pain

.

Prayers flying into space

gone

.

The living

sharing their pain

.

November 2020

_____

.

Lời kinh

không đến được tai những người quá cố

.

Họ đang quá đau đớn vì những vết thương

Trong cuộc thảm sát bất ngờ của những tên khủng bố khát máu

Đến nỗi khi đã chết rồi

họ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu

sao mình lại quá đau

.

Lời kinh bay vào không trung

mất hút

.

Người 

sống cũng đang đau

.

Nov 14 2015

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s