Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | A whale’s ambition (3)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

A whale’s ambition

by a narrow sea corrodes

Full in the eyes of a human

dreams

.

Upon the morning’s

stroll on the isle

Awaiting footsteps the light

in the sandy dunes delight

.

The noise

grew wings took flight

Piercing 

the Sun

opening

the door of time

.

(May 2020)

_____

.

Giấc mơ của kình ngư

mòn vì biển hẹp

Trong mắt người

đầy những giấc chiêm bao

.

Buổi sáng 

đang đi dạo trên hòn đảo

Nắng chờ dấu chân 

làm vui lòng bãi cát

.

Tiếng ì ầm

mọc đôi cánh bay lên 

Xuyên thủng 

mặt trời

mở ra

cánh cửa thời gian

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s