Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Undo the leather under armour (6)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Undo 

the leather under armour 

drop the belt

Take a moment

lean into a place 

rest

Wait for the falling star 

this night

The echoing chatter of the universe 

upon the observatory

The laughter in the setting Sun

The cool afternoon

fall

falling

.

(May 2020)

_____

Tháo

bao da và nịt đựng vũ khí

xuống

Tựa vào

nơi có thể nghỉ ngơi

trong chốc lát

Người chờ một vì sao

rụng xuống đêm nay

Trên đài thiên văn kia

ai nói gì đó về vũ trụ

tiếng ồn lấp vang vang

Cười cùng ánh mặt trời

đang lặn

Chiều lành lạnh

rơi

rơi

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s