Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Đình Nguyên | We reside at the peak of our dreams (9)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

We reside at the peak of our dreams

Into the night the falling laughter

Easing the ripple of this life

The rise and fall of human fate

.

The quiet at the bottom

Drowning out all that desire at the surface

In a slash of a sharp knife

Trimming off the rising anxieties

.

(May 2020)

_____

.

Ta ngồi trên đỉnh thiêng trải mộng

Thả xuống lòng đêm một tiếng cười

Xoa mặt trần gian cho bớt gợn

Hằn sâu chìm nổi phận con người

.

Yên bình im lặng sâu dưới đáy

Dập vùi vọng động loạn đầy trên

Buông thêm một nhát như dao sắc 

Gọt bớt muộn phiền đang nhú lên

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s