Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | To see or simply disappear! (8)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

you replace the horizon

with a scatter of hope

a flare 

sunlight

by Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

To see or simply disappear!

.

you replace the horizon

with a scatter of hope

a flare 

sunlight

remnants

left behind

stunted like a flame 

in a diminished kerosene lamp

returning

the hues of the night

.

you’re shouting who knows what

moaning loud enough

only you could hear

alone

or so 

a bunch of milk thistle

would shiver

in empathy

the weeks in passing

to be exact

a year

.

the dream of a horizon

milk thistle giving birth to thoughts of mating in a new season of adventures

.

you cry amidst a crowd though

strange enough

you’re crying alone

.

can’t you see that?

.

(May 2020)

____

Tin hay lịm tắt!

.

bạn thay bầu trời

bằng những niềm hy vọng

thì cũng chỉ lóe lên

chút ánh sáng của mặt

trời còn sót 

lại

rồi lụi như ngọn bấc hết

dầu

trả lại màu

đêm

.

bạn hô to cách mấy hay

rên rỉ nhỏ vừa đủ

một mình bạn

nghe

hay chỉ làm cho một dúm

bồ

công anh

rùng mình thông

cảm thì năm mươi hai tuần đi qua

cũng sẽ đúng một

năm

.

cơn mộng của bầu trời và 

đám bồ công anh đẻ ra ý nghĩ giao phối cho mùa động cỡn phiêu du cách mới

.

bạn khóc giữa đám người đông nhưng

kỳ thật bạn

đang khóc một minh

.

tin không?

.

 02/2014

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s