Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | CATASTROPHE (9)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

CATASTROPHE

.

When I wanted to snuff out the candle

me disappearing

night disappearing

.

the strain of thoughts white pours like milk

the origin

the earth

.

the blood vessels branching through the body

bloodied the night

into the limbs

into the heart the mind

upon lips

.

heat

the cries of mating felines

the howling of dogs tearing the chain-link 

sea fence

.

the forest burning

oil weaken in wet eyes

.

when the blood vessels burst

the catastrophe of the night

an era of stroke

bloodied lips

.

(May 2020)

_____

TAI BIẾN

Khi tôi thổi tắt ngọn đèn

tôi biến mất

đêm biến mất

.

dòng nghĩ trắng như sữa chảy

suối nguồn

mặt đất

.

mạch máu mọc nhánh vào thân thể

đỏ loang đêm

mọc vào tứ chi

mọc vào tim óc

và mọc trên môi

.

nóng

tiếng kêu của loài mèo động dục

tiếng chó tru rách lưới B40

biển

.

và rừng cháy

dầu loang trong mắt ướt

tôi biến mất

.

khi những mạch máu vỡ

cơn tai biến của bóng đêm

thời đại đột quỵ

vỡ máu trên môi.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s