Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | CORPSES OF LETTERS (13)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

CORPSES OF LETTERS 

.

The words shredded

spattered on the screen

crawling into the heart of humanity

slipping

fell

crumbling

necropolis

corpses of letters all over

the sharp glass

without a burial

nor prayers

in the whipping wind

the souls of words spinning like leaves upon the grave of nirvana

.

We kneel in a dark corner of the 21st century

Vũ Đại inside

crying

hiding from the police

each friend a critic

a judge

lions of a revolution of words

words stained with blood

wandering

weeping

into the grave

the expanse

land of the living

.

June 2020

XÁC CHỮ

.

Những thân chữ rách nát

bám vào màn hình

để leo vào lòng người

trượt

ngã

vỡ nát

nghĩa địa

xác chữ la liệt trên mảnh thủy tinh

liếc sắc

không được mai táng

và cầu siêu

gió thổi hun hút

hồn chữ xoay như đám lá trên mộ thiên đường

.

Ta quỳ bên góc tối của thế kỉ 21

trông làm Vũ Đại

để khóc

và trốn cảnh sát

mỗi nhà giáo là một cảnh sát

mỗi bè bạn là người kiểm duyệt

là tòa án

xử tử những con chữ nổi loạn

những con chữ rướm máu

lang thang

gào khóc

đi vào huyệt mộ

mênh mông

cõi người

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s