Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | cravings (17)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Cravings

.

I crave to be by the side of the road 

sit still by the dying day

by a cold coffee. the glossy blackness

staring at the passer by

craving human warmth

here there together

in the dying day

.

craving the fingers woven within mine

the easy steps of autumn

the breeze

craving the sight of the old Vespa

taking its time

disappearing into the horizon. waking up the past

the freshness of once upon a time

clean rain

the abundant round pebbles asleep at the bottom the cerulean sea

.

craving to be me

amidst town amid the people

so all the seasons may move on

so this life may move on

into the vast horizon

.

August 2020

_____

Thèm

.

Chiều nay tôi thèm một cái vỉa hè

để ngồi thật yên

bên ly cà phê lạnh. đen nhánh

để nhìn người đi trên phố

tôi thèm người

rủ rỉ

trong chiều

.

Tôi thèm người đan tay trên phố

đi chầm chậm trong mùa thu

gió thổi

tôi thèm được nhìn thấy một chiếc vespa cổ

thong dong

đi vào trời. đánh thức ngày xưa

ngày xưa trong xanh

mưa lành

vành vạnh sỏi tròn ngủ dưới đáy thiên thanh

.

Tôi thèm ngồi xuống

giữa phố người

cho bốn mùa đi qua

cho đời người đi qua

thinh lặng

vào trời mênh mông.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s