Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | I’m beneath a damp forest canopy (16)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

I’m beneath a damp forest canopy

an equatorial sombreness 

draped in vines

moss

green

the faces of a hundred years 

ever seeing the Sun

.

words crawling out from mouths. eyes

crawling out from pale bodies 

bleaching the screen

like hatching baby spiders 

scratching – screeching a single web-swinging into our face

ignites

.

the words spilling out

spiders greeting life. to die

drowning in moss

gluggy 

the squirming spirit of the tropic

the bronze gong resounding within the black earth

the storms

whitewashing the Eastern sky.

.

July 2020

_____

 

Tôi ngồi dưới tán rừng ẩm ướt

âm u

của miền nhiệt đới đầy rêu

rong

và xanh xao

mặt người trăm năm không thấy mặt trời

.

những con chữ bò ra từ miệng. từ mắt

từ 10 đầu ngón tay đỏ rực

bò ra từ thân thể trắng bệch

màn hình

như lũ nhện túa ra từ bọc trứng

cồn cào – gào 1 sợi tơ đánh đu vào mặt

đốt cháy

.

chữ sa lầy

những con nhện chào đời. và chết chìm trên đám rêu

nhão nhoét

lúc nhúc hồn nhiệt đới

trống đồng nện liên hồi trong lòng đất đen

mưa đổ

trắng trời Đông phương.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Thái Hạo | I’m beneath a damp forest canopy (16)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s