Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | Night – Đêm (18)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Night

sound

a shattering flicker of light

a shattering of darkness

a shattering of words

thoughts

lingering abundant pieces of light

pieces of glass

.

Shattering lyrics

by the rain

an autumn night. the labourer’s rhythmic voices

returning across the cemetery

quivering voices

quivering lines

footsteps flying

into the erect formidable flicker of light

a charcoal exclamation mark in white

a cross

the words brightly burning into the night

rain

at the end of the vast horizon.

.

August 2020

_____

Đêm

lặng

một tia chớp vỡ ra

bóng tối vỡ ra

con chữ vỡ ra

trong não

dính đầy những vụn sáng

như những mảnh thủy tinh

.

Tiếng hát vỡ ra

cùng tiếng mưa

đêm mùa thu. điệu hát của người làm đồng trở về qua nghĩa địa

tiếng hát run rẩy

dòng chữ run rẩy

và bước chân chạy như bay

vào tia chớp dựng đứng

như dấu chấm than màu trắng

như cây thánh giá

những con chữ cháy rực trong đêm mưa

cuối trời mênh mang.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s