Categories
ART POETRY/THƠ

Thái Hạo | THE LIVING WORD (5)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Thái Hạo, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE LIVING WORD

.

I reside to rewrite my time

the scratching gnarly letters on paper

shredded

words shrieking upon an A4 wasteland

a transformation of a feral life ceased

words twisting holding up eyeless spectres

words bent over laden with blacken eclipsed suns

words draped in silk blaring white

upon the corpse of a century

words fallen upon virulent evil blades

words dying clamped in a vice

death row

eyes wide open

.

Tyrants cloaked as a monk

cloak in white 

cloak in collars

croaking

.

words rising like a flame licking brittle blades of cogon grass

words unsheathe erect

formidable

words in floods and deluge whisking away the garbage

words in tidal waves the end of the world

Noah

.

Words in golden jacarandas line your way to school child

so mother may be delighted with the first light

so with your first love be hand in hand

fresh green words soothing nightmares

words forever purple the way back to the temple long ago

brown and kind a mustard seed pouring green

gone are the poisonous weed

.

Gone are nefarious blooms

the ferryman upon a wave carrying the Moon…

.

(May 2020)

_____

ĐỜI CHỮ

.

Tôi ngồi ghi lại đời tôi Ghi lại thời tôi

những chữ cào giấy

rách nát

những chữ gào thét trên sa mạc A4

một biến dạng của đời rừng đã chết

chữ vặn mình cõng những bóng ma mù lòa

chữ còng thân gánh những mặt trời nhật thực đen ngòm

chữ phủ lụa là trắng toát

trên tử thi thế kỉ

chữ đổ gục trên lưỡi quỷ vi trùng

chữ hấp hối trong gọng kìm

giãy chết

mắt chữ đứng tròng 

.

Bạo chúa khoác áo thầy tu

khoác áo cổ cồn

khoác áo trắng

khoác lác

.

Chữ vùng dậy như lưỡi lửa liếm vào cỏ tranh săng

chữ tuốt gươm dựng đứng

trừng trừng

chữ cuồng nộ mưa lũ cuốn phăng rác rưởi

chữ hồng thủy tận thế

Noah

.

Đường chữ rải vàng hoa điệp cho em đến trường

cho mẹ ngắm nắng mai

cho người yêu trinh bạch đan tay ấm

chữ xanh vỗ về lòng người ác mộng

chữ tím hun hút lối về chùa xưa

chữ nâu dịu dàng hạt cải ứa xanh

không còn cỏ độc 

.

Không còn hoa ác

người chèo thuyền trên sóng chở trăng đi…

.

(May 2020)

_____

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s