Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | September’s moaning of independence (20)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

September’s moaning of independence

moaning of freedom

happiness

excitement

anxiousness

crumbling

.

Troops headed for a village

at the people aimed and shoot

shattered the ribcage of an elder

shattered his knee

in halves a broken history

a dismembered country

.

the dying spirit of the people

by a field

the green harvest breathless

words of September

.

An eighty year nuptial void of a single day of happiness

the treacherous turned his back

left her endless, on the verge of tears

it’s now September

the love lost aching in every strand 

hair the length of September

lost words at the edge of a blade

the deep cuts

bleeding saturated

steeped in the soil of the land.

.

September 2020

_____

Tháng 9 rền lời độc lập

rền lời tự do

hạnh phúc

nôn nao

cồn cào

vỡ nát

.

Quân đội tiến vào làng

nhắm thẳng dân mà bắn

một cụ già bị vỡ tan lồng ngực

một cụ già bị bắn nát đầu gối

lịch sử gãy đôi

phanh thây đất nước

.

linh hồn nhân dân gục chết

bên cánh đồng

lúa xanh thều thào

lời tháng 9

.

Cuộc hôn phối 80 năm không một ngày hạnh phúc

kẻ bội tình quay đi

để em buồn khóc mãi

bây giờ là tháng 9

tình xưa đau trong tóc

bây giờ là tháng 9

lời xưa như lưỡi kiếm

những vết đâm sâu hoắm

máu chảy

ướt mình núi sông.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s