Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | a dragonfly yearning for the Sun (37)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

I woke up

to the flapping of dragonfly wings on the glass 

as candle light through the window the sun

the curtain shimmering

the brilliant threads of April

.

I woke up

a dragonfly yearning for the Sun

banging on the glass

in the wind, the saltiness of the sea

upon the flesh

the pale white tracks

.

I woke up from a sleep on a sail

a spirit in the wind

a song within a seashell from the origin

the dragonfly wings now void of movement

perched upon a portrait of a weather-beaten sail

glorious on the blue wall

a room overwhelmed by the sea

.

April 2021

Tôi thức dậy

bởi tiếng con chuồn chuồn đập cánh trên cửa kính

nắng vàng như nến thắp

rèm cửa long lanh

óng sợi tháng tư

.

Tôi thức dậy

con chuồn chuồn thương nhớ mặt trời

vỗ cánh vào thủy tinh

gió từ biển mang mùi muối mặn

trên da thịt người

những nẻo đường trắng xóa

.

Tôi thức dậy từ cơn ngủ trên cột buồm

linh hồn gió lớn

hát trong vỏ ốc nguyên sinh

con chuồn chuồn đã thôi đập cánh

và đậu vào bức tranh

bức tranh vẽ cánh buồm màu nâu

lồng lộng trên tường xanh

biển cả đầy phòng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Thái Hạo | a dragonfly yearning for the Sun (37)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s