Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | I’m awake mid the night (29)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

I’m awake mid the night in the old house

the distant ten years 

the bellowing fumes of eucalyptus startling

devoid of sleep my parents’ age-old 

kindling a winter fire in the stove 

animated in talks of “the good old days”

.

In the good old days my mother crossing the fields

in the murky moonlight

selling firewood at the market

the sounds of her footsteps mixed in with the frogs croaking 

the rain beseeching 

their voice breaking

I did these fields crossed upon my return 

fields of feral grass

upon a thorny patch, the white stork nodding off 

startled awake by the breeze chill

.

I’m awake in the heart of the mountain

the decade-old flame kindling still in wisps of smoke

my father’s back an erect boulder

my mother’s hair

the whiteness of dreams

.

December 2020

_____

Tôi thức dậy lúc nửa đêm trong ngôi nhà cũ 

mười năm biền biệt

mùi khói bạch đàn làm giật mình

bố mẹ đã đến tuổi mất ngủ

nhóm bếp đêm đông

rì rầm nhắc chuyện “ngày xưa”

.

Ngày xưa mẹ băng qua cánh đồng

những đêm trăng mờ

đi chợ bán củi

bàn chân lẫn trong tiếng nghiến răng của những con cóc

gọi mưa

vỡ giọng

hôm nay tôi băng qua cánh đồng để về nhà

cánh đồng đầy cỏ dại

có con cò trắng đứng ngủ trên bụi gai

giật mình gió lạnh

.

Tôi thức dậy trong lòng núi

lửa của mười năm cũ còn nghi ngút khói

lưng bố như đá dựng

và tóc mẹ

trắng xóa chiêm bao

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Thái Hạo | I’m awake mid the night (29)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s