Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | the heart of the city (27)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

the heart of a tiny city

the prayers in waves

a flower

          shattering bright light

            chanting corroding an eternity

I’m resigned to watching an endless line of people head for the Sun

with them the breath of darkness

the laden lyrics

upon the wings of sleepless dragonflies

.

The passing storm

banging on the doors of the tightly shut homes

together with the screaming cries

burnished on the road emptied of people

the soul of the sea

the soul of a perished empire

twisting and turning through the night

.

The drowning waves of the temple gong 

chanting for nihility

at the foot of the sky.

.

November 2020

_____

 

lòng phố nhỏ

tiếng kinh cầu dội lên

nụ hoa

           vỡ trắng

                         tụng mòn thiên thu

tôi ngồi nhìn dòng người đi vào mặt trời

mang theo tiếng thở của đêm

và lời hát nặng trĩu

trên cánh những con chuồn chuồn mất ngủ

.

Cơn bão vừa đi qua

sau khi đập cửa những ngôi nhà đóng chặt

cùng tiếng gào khóc

lênh láng trên những con đường không bóng người

linh hồn của biển

linh hồn một vương quốc đã chết

vật vã trong đêm

.

Tiếng mõ dồn dập

tụng một hư vô

cuối trời.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s