Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | THE MICE CHRONICLE (II/III)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE MICE CHRONICLE

Thái Hạo
Tây Lạc Viên, 30.5.2020 

II

 

The ravens in sadness and joy

Oblivious 

With their hands in their pockets watched the water

The Huong Giang river

Drifting, void of a wave

 

The returning floods in the street, the days in the boarding house

Drowned in red earth from the endlessly dead forest

The endless forest void of the shades of a canopy

The mice climbing out from the sewers

They stood upon the offerings of wandering spirits

Upon the altar

Damp

Shivering

Clasping their hands together by the ruby red led lights

The mice climbing up the foot of the bed

Chewing off the tips of toes of a lad in college on campus

The mice at night peeking at the students fornicating

In the dark gloomy boarding houses

The tired starving mice in the rain period in Hue

No longer afraid of people

Blatant on the walls

Chewing on the spirit money

 

I’m walking

Under an illustrious Sun

Followed by the mice and the ravens

I became a leader

There were a few cool battles

Imposing in the street

A forceful wind that shook Vỹ Dạ bridge

The ravens took to the sky from under the bridge

Dancing in greetings of the 21st century

In the brilliance of dusk

Như Ý river as black as the night

Splintered at the heart of the city

Emanating the stench of time

The racket of drumming mice resounding

In office

The glory

 

I, in union with the ravens and mice

Declared beneath the honourable Sun

Right by the majestic mausoleum

Shall uphold a kingdom for the king of mice

Hail to the king

Long live the king

 

Once the big dream was done and dusted

Moved on I did

Returned to the land of desolate red earth

Digging up the budding root vegetables

As sweet as honey

The bright white bloody sap of the rubber trees

Upon the ground oozing profusely 

Right by the prehistoric laterite 

Mausoleums

The mice invaded the graves

Turned them into homes

Made love

Breed

Digging tunnels endlessly right by the remains 

Watching the men and women scraping 

Stealing rubber sap

Fornicating under the rubber trees

The souls forever under the thick shadows of the ancient rubber forest

Ever seeing the Sun

Their skin green mixed in with the hues of leaves

Back and forth and around the prehistoric laterite tombs

A few mice with their hands clasped together stood atop the tombs

Bowing to the Sun

Unbeknownst

Of the falling dusk

 

I’m there composing poetry in thoughts of philosophy

By the rubber sap consuming mice

By the petty thievery of men and women

By the buildings by the schools void of the sound of people

Nothing but the scuttering sound of mice trying to make a living in the sewers

 

I lit up a cigarette at dusk

To form the clouds

To quell my yearning of the mountains

To deter the mosquitoes

The mice cravings for a taste of the Sun

In prayerful incantations in the shadows

.

December 2020

_____

II

 

Những con quạ buồn vui

Không biết

Xỏ tay túi quần nhìn nước Hương giang

Trôi

Không gợn sóng

 

Những ngày lũ về thành phố

Căn nhà trọ ngập đất đỏ từ đại ngàn đã chết

Đại ngàn không bóng cây

Những con chuột dưới cống leo lên

Đứng trong âm cô hồn

Đứng trên bàn thờ

Ướt sũng

Run rẩy

Chắp tay bên bóng đèn quả nhót đỏ lòm

Những con chuột theo chân giường leo lên

Gậm nát đầu ngón chân cô bé sinh viên ở trọ

Những con chuột đêm đêm rình xem những sinh viên làm tình

Trong nhà trọ tối tăm

Những con chuột đói lả trong những tháng mưa Huế

Không còn sợ người 

Ngồi thu lu trên những bức tường 

Nhai những đồng tiền âm phủ

 

Tôi đi

Dưới mặt trời vĩ đại

Những con quạ và những con chuột cũng đi theo

Tôi thành thủ lĩnh

Có những chiến binh rất ngầu

Oai vệ xuống phố

Gió thổi rung cầu Vỹ Dạ

Những con quạ dưới gầm cầu bay vút lên

Vũ điệu chào mừng thế kỷ 21

Rực rỡ trong chiều

Sông Như Ý đen kịt

Nứt ra giữa lòng thành phố

Xông lên mùi thời đại

Những con chuột gõ trống rền vang

Nhậm chức

Huy hoàng

 

Tôi cùng những con quạ và những con chuột

Tuyên thệ dưới mặt trời vĩ đại

Bên những lăng tẩm uy nghi

Sẽ xây dựng vương quốc vua chuột

Muôn năm

Đời đời sống mãi

 

Mộng lớn xây rồi

Tôi lại ra đi

Về miền đất đỏ hoang vu

Để đào những củ khoai mọc mầm

Ngọt lịm

Máu cao su trắng toát

Chảy đầm đìa trên mặt đất

Bên những cái lăng đá ong

Tiền sử

Những con chuột đã chiếm lấy những ngôi mộ

Làm nhà

Làm tình

Sinh con

Đào địa đạo không ngừng bên những bộ hài cốt

Và nhìn những người đàn ông đàn bà cạo mủ

Vụng trộm

Làm tình bên gốc cao su

Những người suốt đời sống dưới bóng râm của rừng cao su cổ thụ

Không thấy mặt trời

Da xanh lẫn với màu lá

Đi lại quanh những cái lăng đá ong tiền sử

Có những con chuột chắp 2 tay đứng trên nóc lăng

Vái mặt trời

Chiều rụng

Không biết

 

Tôi ngồi làm thơ và suy tưởng triết học

Bên những con chuột ăn mủ cao su

Bên những người đàn ông và đàn bà vụng trộm

Bên những tòa nhà và bên những trường học không bao giờ nghe thấy tiếng người

Chỉ rúc rích tiếng chuột kiếm ăn dưới cống

 

Tôi đốt một điếu thuốc trong chiều

Làm mây

Cho đỡ nhớ những ngọn núi

Cho muỗi đừng chích lên da

Những con chuột thèm nhai mặt trời

Đứng khấn trong bóng râm

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s