Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | The verses shifted in the middle of the night (33)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

.

The verses shifted in the middle of the night inside my chest

on fingertips

dripping in blood

the rumbling on the screen

rocks rolling down the hillside

the water breaking

resounding deep within the heart of the mountain

the rising prayers

the mousy letters

bleached white the foot of the horizon

.

I deleted a long straight line

the dominoes one after the other fell

the mountain tipping over

I deleted my word

not the trimming of my fingernails

but the severing of my arms

I’m lost in the sound of the dark forest

sombre

the flapping wings of the night owls

carrying the ancient moon across the swamps

.

I carried myself on my back

upon the letters of the alphabet

at the precipice

I lead myself

treading upon the discarded sharp accents

the pad of my feet the freakish feel of the moon(up high)

.

February 2021

Nửa đêm câu thơ cựa trong lồng ngực

và theo những đầu ngón tay 

đầy máu

lăm lăm trên màn hình

tiếng của đá lăn trên sườn đồi

tiếng vỡ của nước

vọng vào lòng núi sâu

như tiếng kinh cầu

chữ nâu

rạn trắng chân trời

.

Tôi xóa một dòng thẳng tắp

những quân bài domino đổ xuống

ngọn núi đổ xuống

tôi xóa đi lời tôi

không phải là cắt những móng tay

mà cắt những cánh tay

tôi biến mất trong tiếng của rừng đêm

âm u

tiếng đập cánh của loài cú đêm

chở vầng trăng cổ đại băng qua những đầm lầy

.

Tôi cõng tôi đi

trên những chữ cái chao vao

miệng vực

tôi dắt tôi

đi trên vụn chữ sắc

bàn chân rờn rợn trăng cao…

.

19/02/2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s