Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | the nation (22)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

the nation

squirming like a worm by the Eastern sea

searing sunlight

torturous rain

pounding yearly tropical storms

our tattered form

.

the nation wringing

knobbly rocky mountains

nearing a century of worm wore decimation 

the people’s back bent

head low

yoked(upon their shoulders balancing)

one end the country

the other a dictator

.

naked shoulders, sharp boulders

grinding, every eroding bone fracture

grinding, the tightly locked jaw

shattering the mountain boulders

the shattered life

laughter corroding by the salty waters

.

October 2020

_____

 

đất nước

oằn như con giun bên bờ biển đông

nắng đốt

mưa gào

mỗi năm mươi trận bão giã vào thân

tơi tả hình hài

.

đất nước vặn mình

núi đá lởm chởm

gần một thế kỷ sâu trùng đục nát

dân mình cúi mặt

còng lưng

gánh

một đầu non sông

một đầu bạo chúa

.

vai trần như đá nhọn

ken két trong những đốt xương mòn

ken két trong hàm răng cắn chặt

núi đá vỡ tan

những cuộc đời vỡ tan

tiếng cười mục ra bên bờ nước mặn

tiếng người mục ra

bên người.

………….

6/10/2020

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s