Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | Upon the autumn pavement (21)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Upon the autumn pavement

.

spawn from the cracks the destruction of time

a single yellow alder

bewildered at first light

I thought of my mother

my love

myself

the uneven tumultuous times

upon our homeland

.

pushed back together broken pieces of the past

like fading pages of a book by the season

like the dotted broken fonts on the screen

fingers grasping holding onto endless nothing

.

I’m here watching the clouds in the sky break

into drifting petals

upon the land

floating

corroded by each breath

a season of departure.

.

September 2020

_____

Trên sân gạch mùa thu

.

từ trong vết nứt của thời gian tàn phá

một cây đông hầu vàng

ngơ ngẩn sáng nay

tôi nghĩ về mẹ

về em

và về tôi

về những tháng năm không lành lặn

trên đất quê hương

.

ngày tháng đã xếp lại như gạch vỡ sau lưng

như những trang sách phai mực theo mùa

như font chữ vỡ trên màn hình

những ngón tay bấu chặt vào khoảng không vô tận

.

tôi ngồi nhìn mây trắng vỡ trong trời

thành những đám hoa trôi

trên xứ sở

lênh đênh

gọi mòn tiếng thở

mùa đi

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s