Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | A PERIOD OF GREY (1)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A PERIOD OF GREY  

.

left behind on the mask of the night a hollow drop of coffee

a rose petal bleeding slashed by timbres of time

like a pandemic spreading seeping into the atmosphere calls of cicadas

ear busting over the freezing neighbourhood

.

not one footstep

a breath somewhere across the world drifting

suppressed

on the verge of falling

a bucket hitting the water of a deep well

.

time finally

the coronation of abandonment

in the heart of saintly altars the incoherent cries

bridges

roads

trenches

.

airways

set neatly upon a stretcher

circles of fire

spitting grey smoke

.

(June 2020)

_____

QUÃNG XÁM

.

giọt cà phê rỗng sót trên chiếc mặt nạ của đêm
âm sắc thời gian cứa cánh hồng ứa máu
tiếng ve như đại dịch loang thấm không gian
góc phố thủng màng nhĩ lạnh ngắt

.

không một bước chân
những hơi thở đâu đó đang trườn qua nhân gian
chùng xuống
sắp rơi
như tiếng gàu chạm mặt nước giếng sâu

.

đã đến lúc
sự hoang phế lên ngôi
trong trái tim đền tượng nấc lên tiếng mù loà
những cây cầu
những con đường
những hố vực
.

những đường bay
đã sắp xếp gọn ghẽ trên chiếc băng ca
những vòng xoáy rực lửa
đã tru lên một màu khói xám

.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Nguyễn Lãm Thắng | A PERIOD OF GREY (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s