Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | a woman learning to draw (2)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a woman learning to draw 

.

you have tokyo eyes

kind & bright

the little boy playful

& very clever

morning & night

calls of mother

warms the studio as winter sets in

.

the little boy likes to draw

dragged you into class & you’re the best student

because you’re a mother

the little boy wants to draw a shape-changing superhero

you love painting bright images

but

couldn’t avoid the shades of grey dampening the sunset

you sketched yourself in loneliness in calls of motherhood

.

March 2021

_____

người đàn bà học vẽ (2)

.

em có đôi mắt tokyo

dịu & sáng 

cậu con trai tinh nghịch 

& rất đỗi thông minh

buổi sáng & buổi tối

tiếng mẫu tử 

làm cho căn phòng ấm hơn khi mùa đông sắp về ngự trị

.

cậu con trai thích vẽ

dắt em vào lớp học & em là cô học trò ngoan nhất 

vì em làm mẹ

cậu con trai muốn vẽ những siêu nhân biến hình

em muốn vẽ những bức tranh màu sáng

nhưng 

không tránh khỏi những gam màu xám xịt hoàng hôn

em vẽ mình trong bố cục cô đơn toát ra âm thanh gọi mẹ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Lãm Thắng | a woman learning to draw (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s