Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | IN BED ON THE RAPIDS (9)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

IN BED ON THE RAPIDS

.

Via each tear the light fading

The long sigh through the rain

So what, water rising!

More for the heart, the pain?

.

Howling rain screeching gale

Even the kitchen corner, the rain whipping

The shivering dog pale

Slow and sure the cold seeping

.

Gosh as though bleeding, the tragic portrayal

On the wall confound

Sadder still the shrivelled damp pages

The dying lines by the letter the noun

.

Heart-wrenching croaking

Why bother with the displacing

Raise the bed, to the ceiling

The floor the lake, the spring

.

The late returning wind

Amidst the endless yearning and lost

Night residing on water

Endlessly adrift our life.

.

October 2020

_____

 

ĐÊM NẰM TRÊN CON NƯỚC LỚN

.

Đèn mòn từng giọt lệ

Thở dài theo tiếng mưa

Nước dâng lên, ừ,  kệ!

Lòng đã buồn hơn chưa?

.

Mưa gào và gió thét

Mưa tạt, xoi chỗ nằm

Chó nằm run góc bếp

Hơi lạnh lùa căm căm

.

Tranh sầu như máu ứa

Lặng câm trên tường loang

Buồn thêm trang sách úng

Chữ chết đơ từng hàng

.

Tiếng ễnh ương nẫu ruột

Kêu chi mà tha hương

Giường kê thêm, gần lút

Nền nhà thành ao, mương

.

Gió khuya còn thổi ngược

Giữa muôn trùng nhớ, quên

Đêm nằm trên con nước

Thấy đời mình lênh đênh.

.

Nguyễn Lãm Thắng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s