Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | LAST NIGHT IT WAS LIKE THIS (7)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

LAST NIGHT IT WAS LIKE THIS

.

I’m sound asleep in my skull

accidentally kicked my legs through my eye sockets

naturally my arms through my ears

in my dream

love, you’re beautiful

unusually attractive

you repeated my crude jokes

made me laugh

this morning my wife exclaimed

last night you talked in your sleep.

.

August 2020

_____

ĐÊM QUA NHƯ THẾ NÀY 

.

tôi nằm ngủ say trong não tôi

trong cơn mơ tôi lỡ đạp hai chân ra khỏi hốc mắt

rồi hồn nhiên đưa hai tay ra ngoài hai lỗ tai

trong giấc mơ của tôi

em xinh đẹp 

và quyến rũ lạ thường

em nhắc lại những câu nói lái tục tĩu của tôi

tôi phá lên cười

sáng nay vợ tôi bảo

đêm qua anh mớ.

.

nguyễn lãm thắng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s