Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | SEASONING – GIA VỊ (12)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

SEASONING

 

me breaking a chunk of instant noodles in half

tearing open the packet of prawn seasoning

adding the boiled water

a variable in time

hard to soft

 

me breaking up the storms

wet and cold

via the seasoning of life, saltier

more bitter

 

me breaking up the meaning in poetry

time digging up turning over the pile of letters

the savouring drop of living blood within the seasoning of my poems

 

October 2020

 

_____

 

GIA VỊ

 

tôi bẻ làm đôi miếng mì tôm

và xé gói gia vị

và nước sôi

một biến tấu của thời gian

cứng thành mềm

 

tôi bẻ gãy rất nhiều cơn mưa

ướt và lạnh

cái gia vị cuộc sống đã làm tuổi đời tôi mặn hơn

và cay hơn

 

tôi bẻ gãy những ý thơ

ôi ngày tháng bới đào trong đống chữ

tôi nếm giọt máu cuộc đời này trong gia vị của những bài thơ

 

Nguyễn Lãm Thắng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Lãm Thắng | SEASONING – GIA VỊ (12)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s