Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | THE STARKNESS OF THE CITY – HOANG VU PHỐ (11)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE STARKNESS OF THE CITY

.

the blatantly crude chilling wind pervading overwhelmed the flowers inflight

a blunt shredded fate in splintering branches

faithful how to a season on its knees a blood-red season

shoved down the throat of the night before the shrieking

by each reed upon the city the desolation

sombre the sound of bells in ripples ascended the river

birds head low in songs of old

return to die upon the burned meadows of long ago

there at the squat-cafe who’s missing whom

in the suspended wisp of smoke 

resided autumn

.

August 2020

_____

 

HOANG VU PHỐ

.

trận gió lạnh lùng hình hài thô bạo cuốn chùm hoa bay đi

nhành cây gãy đầu xơ xác thân phận

tin làm sao được mùa gối mùa máu đỏ

khi tiếng thét bị đè bẹp trong cuống họng của đêm qua

thành phố sáng hoang vu từng miếng cỏ

tiếng chuông buồn lăn xuống dòng sông

những con chim cúi đầu hót rao lời cũ

bay về chết trên cỏ cháy đồi xưa

ai ngồi nhớ ai quán cóc cà phê

giọt khói cuộn tròn lơ lửng

mùa đã thu rồi

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s